Uitzenden in de Duitse bouw

Van Jan Hartmann, Heisterborg International –

Binnen Duitsland is het sinds jaar en dag verboden om uitzendkrachten binnen de bouw te werk te stellen. De Bundesagentür für Arbeit heeft dit voor Nederlandse bouwbedrijven, die met uitzendkrachten van een Nederlands uitzendbureau bouwwerkzaamheden in Duitsland uitvoeren tot dusver gedoogd. Het beleid is echter gewijzigd en dit betekent dat het volgens deze beleidswijzigingen ook voor Nederlandse bouwbedrijven niet langer is toegestaan om met uitzendkrachten in Duitsland te werken.
Wij willen daarbij benadrukken dat het gaat om een beleidswijziging en geen wetswijziging. Verwacht wordt dat Duitse douane deze beleidswijziging vanaf eind 2015 / begin 2016 gaat handhaven. De exacte gevolgen voor de praktijk zijn nog niet duidelijk. De verwachting is echter dat de Duitse douane ingeval van een controle boetes zal gaan opleggen indien er met Nederlandse uitzendkrachten wordt gewerkt. Om deze boetes te voorkomen is het dan ook raadzaam om niet meer met (Nederlandse) uitzendkrachten in de Duitse bouw te werken.