Colofon

Stichting Holland Business House

Boulevard 1945 24

NL-7511AE Enschede

Tel: +31 (0)534804332
info@d-nl-business-house.de

 

Juridische mededeling:
Stichting Holland Business House is een stichting en is ingeschreven bij de kvk onder het nummer KVK 08104519

 

Bestuur:

Harold Johan Christian Oude Smeijers (Voorzitter)
Hendrik Antoon Johan Heidkamp

Heike Hartmann

 

Maatschappelijke zetel: Oldenzaal (NL)

 

BTW-nr.: NL.811114983.B.01

 

Concept, Screendesign, programmering:
deltacity
Digital Strategy & Solutions
http://www.deltacity.NET
info@deltacity.NET

 

© 2018 by optImagine GmbH

 

Alle rechten voorbehouden.

 

De op deze website verstrekte informatie is eigendom van Stichting Holland Business House. Het betreft hierbij de telkens op het tijdstip van de publicatie nieuwste informatie. Aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie en gegevens is uitgesloten. Dit geldt evenzeer voor alle andere websites, naar waar er door middel van een hyperlink verwezen wordt.

 

Voor de inhoud van dergelijke sites is Stichting Holland Business House evenmin verantwoordelijk. De informatie op de websites vormt in geen geval enige juridische toezegging. De Stichting Holland Business House behoudt zich het recht voor, desgewenst wijzigingen van of aanvullingen op de beschikbaar gestelde informatie of gegevens door te voeren. Op basis van de hier beschreven themagebieden kan men geen onvervreemdbare rechten doen gelden. Aanbiedingen zijn in ieder opzicht vrijblijvend.

 

De inhoud van Stichting Holland Business House verstrekte informatie is beschermd door de auteurswet. De inhoud mag noch volledig noch gedeeltelijk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur gekopieerd en/of gepubliceerd of in een informatiesysteem opgeslagen worden.