Ontwikkelingen inzake het UBO-register in Nederland

van Kienhuishoving – mr. dr. A.S. (Arjen) Westerdijk,

Op 10 februari 2016 heeft minister Dijsselbloem van Financiën de contouren van het Nederlandse UBO-register naar de Tweede Kamer gestuurd. Het register bevat informatie over natuurlijke personen die de formele of feitelijke zeggenschap van een onderneming, een rechtspersoon of andere juridische constructie, dragen. Deze “uiteindelijk belanghebbende” wordt ook wel “Ultimate Beneficial Owner” genoemd, oftewel “UBO”.

Het UBO-register is het resultaat van de vierde anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie. Het register is bedoeld als hulpmiddel bij de controle van de financiële systemen die worden gebruikt voor het witwassen van geld of financiering van terrorisme. Uit de brief aan de Tweede Kamer blijkt dat de Nederlandse minister van Financiën vanwege veiligheid en rechtvaardigheid de voorkeur geeft aan een openbaar register. Uiterlijk op 26 juni 2017 moet het register worden ingevoerd.

Op 3 november jongstleden heeft mr. drs. Arjen Westerdijk een presentatie gegeven over dit UBO-register. Klikt u hier om de presentatie te openen.